BIUINF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 integrator systemów informatycznych od 1988 roku

               BIUINF powstał 21.01.1988. Firma mieściła się w niewielkim, wynajmowanym pawilonie u zbiegu ulic Focha i Kordeckiego. Jedynymi pracownikami byli wspólnicy, założyciele firmy, wówczas młodzi inżynierowie chcący realizować swe informatyczne pasje. Całym wyposażeniem był jeden komputer z procesorem 8086. Od powstania do dziś BIUINF zajmuje się szeroko rozumianą działalnością integratorską w branży informatycznej: dostawa i produkcja sprzętu, serwis, instalacje sieci, doradztwo. BIUINF dziś to prężna firma branży informatycznej, której dumą jest zespół, wysoko kwalifikowanych pracowników.