Aktywna Tablica – ważna zmiana terminów

Ważna zmiana – teraz do 4 SIERPNIA 2021 WNIOSEK Dyrektora szkoły podstawowej/ponadpodstawowej i SOSW do organu prowadzącego o udział w programie